CV

 

Navn                                                        Gitte Theil Pedersen

Fødselsdag                                              27. november 1966

Adresse                                                    Rugvænget 58, 2.th.

Telefon                                                     + 45 44 68 58 80

Mobil                                                        + 45 24 84 72 44

Mail                                                           Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside                                             Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Civilstand                                                 Gift, 2 egne børn + 2 bonusbørn (alle voksne)

 

Arbejdserfaring

 

2016

Selvstændig med egen klinik/praksis i Ballerup
Kurser i Stress og kriser, personlig udvikling og meditation

Individuelle samtaler til mennesker i kriser/stress samt supervision til studerende eller færdiguddannede.
Individuelle behandlinger til mennesker med smerter, sygdom og/eller ondt i livet.

Formand for behandlerforeningen Nordlys Forum
Arbejder sammen med bestyrelsen på at professionalisere vores fag yderligere samt gøre arbejdet lettere for mine behandler/coachingkolleger.

 

2007 - 2016

HR Ansvarlig – Min A-kasse

Ansvarlig for forskellige udviklingsforløb til forskellige målgrupper af ansatte i A-kassen. F.eks. har jeg tilrettelagt og sammen med en erhvervspsykolog gennemført uddannelse og udvikling af sagsbehandlere, så de får tilpasset deres kompetencer, til de behov som medlemmerne har. Jeg bliver i høj grad også brugt som sparringspartner af lederne på konkrete ledelsesproblemstillinger. Projektansvarlig på et sundhedsprojekt (1-årigt), med implementering af diverse sundhedstiltag.

Rådgivningssamtaler med medlemmer om deres jobsøgning og fremtidige muligheder.

Ansat 26 timer/uge

Selvstændig

Klinik i Ballerup med massage til kvinder, herunder gravide, nybagte mødre, kvinder ramt af stress m.v.  (www.gittetheil.dk). Fungerer desuden som supervisor for nye studerende, samt deltager som undervisningsassistent på kurser på Nordlys Centret.

 

2006

Karriererådgiver - C3

Karriererådgivning af medlemmer, herunder jobsøgning, kompetenceafklaring, stresshåndtering, livsrådgivning m.v.

2002 – 2006

Chefkonsulent – TDC Totalløsninger Installation

Ansvarlig for 3 årigt leder- og organisationsudviklingsprojekt med 180 ledere. Herunder:  

Afdækning af behov i samarbejde med den administrerende direktør og personaledirektøren.

Udarbejdelse af koncept i samarbejde med personaledirektøren.

Gennemførelse af alle moduler. Har selv undervist på nogle af modulerne men også i høj grad benyttet ekstern konsulentbistand.

Uddannelse/udvikling af HR-konsulenter, så de kunne deltage i processen. F.eks. uddannelse i at arbejde med reflekterende teams.

Udvikling af og opstart af årlig vurdering af lederne på performance og kompetencer (lederreview), som senere er blevet indført i hele Totalløsninger.

Ansvarlig (uformelt) for udviklingsgruppen, koordinering af tiltag, ressourcer, budget m.v.

Hertil kommer andre opgaver som f.eks.:

Diverse rekruttering. Har deltaget i rekruttering af næsten samtlige nye direktører i Installation samt opbygning af en Lean organisation.

Ansvarlig for koordinering med hovedkontoret. F.eks. i forhold til definition af nye ledelseskompetencer, gennemførelse af assessment center, talentudvælgelses-processen m.v.

Sparring med direktører/chefer om organisationsudvikling, karriererådgivning m.v.

2000 – 2002

HR-partner og expat manager i TDC Internet

Generelt var jeg ansvarlig for hele den internationale del. Dette indebar partnerrollen i forhold til den internationale direktør. Herunder sparring på hjemmeorganisationen (ca. 25 medarbejdere), samt sparring på problemstillinger på operationerne. Herudover havde jeg ansvar for alle vores udstationerede medarbejdere (20-30).  Ansvaret indebar følgende:

 

Rekruttering til job på lokationen

Forhandling af vilkårspakke

Kursus i kulturel forberedelse af den medarbejder, der skulle udstationeres samt
ægtefælle

Opfølgning under udstationeringen – herunder karriererådgivning og rådgivning i forhold til håndtering af forretningen.

Hjemstationering. Havde succes med alle hjemstationeringer m.u.a. en enkelt.

 

I forhold til operationerne ydede jeg sparring til enkelte lokale direktører, efterhånden som jeg blev et mere kendt ansigt.

I forbindelse med udvælgelse til TDC’s talentpulje, foretog jeg udvælgelsen fra Tjekkiet, Polen og Litauen.

Jeg deltog desuden i due dilligence (opkøbsvurderinger) på både selskab i henholdsvis Tyskland og Litauen.

1999 – 2000

HR-konsulent i TDC koncernen

Jeg blev oprindeligt ansat til at varetage rekrutteringer for den internationale afdeling. Herudover deltog jeg som ”føl” på lederrekrutteringer. I forlængelse heraf udviklede jeg et koncept omkring håndtering af udstationerede, baseret på erfaringer fra Novo og Danfoss, som jeg senere fik lejlighed til at implementere i TDC Internet.

1998 – 1999

HR-konsulent i Christian Hansen A/S (levnedsmiddelindustrien)

Udlånt til et stort IT-projekt (indførelse af SAP), hvor jeg i samarbejde med Deloitte og Touche varetog Change managementdelen i den danske implementering samt i Frankrig.

1996-1997

HR-konsulent i Premiair Luftfartselskab

Fungerede som højre hånd til Personaledirektøren i alle henseender (undtagen overenskomstforhandlinger). Det var således her jeg fik indsigt i alle de opgaver, der ligger inden for HR, som gjorde mig i stand til senere at vælge målrettet.

 

Uddannelse

2016

Master Coach fra Nordlys Centret.

2013

Stresscoach fra Maiken Matzau.

2010

Klangmassageterapeut fra Nordlys Centret.

2009

Godkendt af sundhedsstyrelse som ”Registreret Alternativ behandler”. Betyder at jeg har 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære ud over min uddannelse som Nordlys terapeut.

   

2004 – 2007

2½-årig uddannelse som Nordlys massageterapeut.

1994-1995

Gennemført psykologifag på bachelorniveau på “University of Sunderland” i England

1990-1993

Cand. Merc. Før liniernes tid, men har en blanding af international ledelse og HR fag.

1987-1990

HA fra Handelshøjskolen i København

1983-1986

Matematisk/fysisk student fra Gentofte Gymnasium

 

 

Kurser

Personlighedstest - Opq32 certificeret

Uddannet til assessment center

Proceskonsulent- og coachinguddannelse gennem Center for Ledelse

JTI og MBTI certificeret

Publiceret arbejde

1989              ”Kompendium til Afsætningsøkonomi”. Solgt 5.000 eksemplarer

1990              ”Kompendium til Nationaløkonomi”. Solgt i 5.000 eksemplarer

2008              ”Livgivende ledelse” del af en udgivet artikelsamling omkring ”visionær ledelse”

2009              ”Gravidmassage” - http://www.denintelligentekrop.dk/articlesshow.asp?id=263&o=Artikler

2019              "En forvandlingshistorie"

2019              "Hvem er jeg - egentlig"

2019              "Hvornår er jeg tilfreds"

Jul og Nytår

Klinikken holder lukket fra den 13. december til den 14. januar pga kurser og juleferie.

Alle ønskes en glædelig jul og ikke mindst et lyst og opmuntrende nytår.