Forside » Om Gitte » Gittes CV

Gittes CV

Navn  Gitte Theil Pedersen
Mobil + 45 24 84 72 44
Mail gt@gittetheil.dk

                                                      

Arbejdserfaring

2016 – Selvstændig med egen klinik/praksis i Ballerup
Kurser i massage, stress, gravidmassage og massage til kræftramte.
Individuelle samtaler til mennesker i kriser.
Individuelle behandlinger til mennesker i krise og med smerter og sygdom.
2016 – 2024Formand for behandlerforeningen Nordlys Forum
Arbejdede sammen med bestyrelsen på at professionalisere vores fag yderligere samt gøre arbejdet lettere for mine behandler/coachingkolleger.  
Supervisor for studerende på følgende uddannelser: Master coach, massageterapeu og massør samt klangmassør.
Undervist i diverse kurser: Dystoni og neuroplastisitet, Stress og kriser, Klanguddannelsen, Massage til stressramte.
2007 – 2016HR Ansvarlig – Min A-kasse
Ansvarlig for udviklingsforløb til forskellige målgrupper af medarbejdere. Jeg tilrettelagde og gennemførte sammen med erhvervspsykolog uddannelse og udvikling af sagsbehandlere, så de fik tilpasset deres kompetencer, til medlemmernes behov.
Sparringspartner for lederne på konkrete ledelsesproblemstillinger.
Projektansvarlig på sundhedsprojekt (1-årigt), med implementering af diverse sundhedstiltag. Rådgivningssamtaler med medlemmer om jobsøgning og fremtidige muligheder.
Ansat 26 timer/uge
Selvstændig på deltid
Klinik i Ballerup med massage til kvinder, herunder gravide, nybagte mødre, kvinder ramt af stress m.v.  (www.gittetheil.dk). Supervisor for nye studerende, samt deltager som undervisningsassistent på kurser på Nordlys Centret.  
2006Karriererådgiver
C3 Karriererådgivning af medlemmer, herunder jobsøgning, kompetenceafklaring, stresshåndtering, livsrådgivning m.v.
2002 – 2006Chefkonsulent – TDC Totalløsninger Installation
Ansvarlig for 3 årigt leder- og organisationsudviklingsprojekt med 180 ledere. Herunder:   Afdækning af behov i samarbejde med den administrerende direktør og personaledirektøren. Udarbejdelse af koncept i samarbejde med personaledirektøren. Gennemførelse af alle moduler. Har selv undervist på nogle af modulerne men har også benyttet ekstern konsulentbistand.
Uddannelse/udvikling af HR-konsulenter, så de kunne deltage i processen. F.eks. uddannelse i at arbejde med reflekterende teams. Udvikling af og opstart af årlig vurdering af lederne på performance og kompetencer (lederreview), som senere er blevet indført i hele Totalløsninger.
Ansvarlig (uformelt) for udviklingsgruppen, koordinering af tiltag, ressourcer, budget m.v. Hertil kommer andre opgaver som f.eks.:
Diverse rekruttering. Har deltaget i rekruttering af næsten samtlige nye direktører i Installation.
Opbygning af en Lean organisation.
Ansvarlig for koordinering med hovedkontoret. F.eks. i forhold til definition af nye ledelseskompetencer, gennemførelse af assessment center, talentudvælgelses-processen m.v.
Sparring med direktører/chefer om organisationsudvikling, karriererådgivning m.v.
2000 – 2002HR-partner og expat manager i TDC Internet
Ansvarlig for hele den internationale del. Partner for den internationale direktør. Herunder sparring på hjemmeorganisationen (ca. 25 medarbejdere), samt sparring på problemstillinger på operationerne.
Ansvar for alle udstationerede medarbejdere (20-30).  Ansvaret indebar:
Rekruttering til job på lokationen
Forhandling af vilkårspakke
Kursus i kulturel forberedelse af den medarbejder, der skulle udstationeres samt ægtefælle
Opfølgning under udstationeringen – herunder karriererådgivning og rådgivning i forhold til håndtering af forretningen.
Hjemstationering. Havde succes med alle hjemstationeringer med udtagelse af en enkelt.  
I forhold til operationerne ydede jeg sparring til enkelte lokale direktører, efterhånden som jeg blev et mere kendt ansigt.
I forbindelse med udvælgelse til TDC’s talentpulje, foretog jeg udvælgelsen fra Tjekkiet, Polen og Litauen. Jeg deltog desuden i due dilligence (opkøbsvurderinger) på både selskab i henholdsvis Tyskland og Litauen.
1999 – 2000HR-konsulent i TDC koncernen
Jeg blev oprindeligt ansat til at varetage rekrutteringer for den internationale afdeling. Herudover deltog jeg som ”føl” på lederrekrutteringer. I forlængelse heraf udviklede jeg et koncept omkring håndtering af udstationerede, baseret på erfaringer fra Novo og Danfoss, som jeg senere fik lejlighed til at implementere i TDC Internet.
1998 – 1999HR-konsulent i Christian Hansen A/S (levnedsmiddelindustrien)
Udlånt til et stort IT-projekt (indførelse af SAP), hvor jeg i samarbejde med Deloitte og Touche varetog Change managementdelen i den danske implementering samt i Frankrig.
1996-1997HR-konsulent i Premiair Luftfartselskab
Fungerede som højre hånd til Personaledirektøren i alle henseender (undtagen overenskomstforhandlinger). Det var således her jeg fik indsigt i alle de opgaver, der ligger inden for HR, som gjorde mig i stand til senere at vælge målrettet.

 

Uddannelse og uddanelse

2019 – 2023Deltaget i 3 workshops i Portugal med Dr. Farias og dystoni
Deltaget i 5 onlineworkshops med Dr. Farias og dystoni
2007 – 2024Diverse efteruddannelseskurser på Nordlys
Bl.a. gentaget hovedmodulet på massageterapeutuddannelsen i 2019 og triggerpunktskurser i 2020.
Fast deltager på årlig masterclass for massageterapeuter
Medhjælper på mange kurser
2016Master Coach fra Nordlys Centret.
2013Stresscoach fra Maiken Matzau.
2011Uddannelse til Doula/Fødselshjælper
2010Klangmassageterapeut fra Nordlys Centret.
2009Godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed som ”Registreret Alternativ behandler”. Betyder bl.a. at jeg har 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære ud over min uddannelse som Nordlys terapeut.
2004 – 20072½-årig uddannelse som Nordlys massageterapeut.
1994-1995Gennemført psykologifag på bachelorniveau på “University of Sunderland” i England
1990-1993Cand. Merc. Før liniernes tid, men har en blanding af international ledelse og HR fag.
1987-1990HA fra Handelshøjskolen i København
1983-1986Matematisk/fysisk student fra Gentofte Gymnasium

Kurser i øvrigt

Personlighedstest – Opq32 certificeret

Uddannet til assessment center

Proceskonsulent- og coachinguddannelse gennem Center for Ledelse

JTI og MBTI certificeret

Publiceret arbejde

1989              ”Kompendium til Afsætningsøkonomi”. Solgt 5.000 eksemplarer

1990              ”Kompendium til Nationaløkonomi”. Solgt i 5.000 eksemplarer

2008              ”Livgivende ledelse” del af en udgivet artikelsamling omkring ”visionær ledelse”